Vijećnici Laburista u gradu Osijeku

 

prof. JAROSLAV PECNIK
Tel: 098/175-4449
E-pošta: osijek@laburisti.com

Rođen sam 1950. godine u Osijeku, a po nacionalnosti sam Slovak. Diplomirao sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na odsjeku filozofije i bohemistike. Završio sam specijalistički studij na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu iz područja Povijest Srednje Europe i iz područja Kritike totalitarnih sustava. U svom radnom vijeku bio sam srednješkolski i sveučilišni profesor, voditelj nekoliko međunarodnih projekata s područja zaštite ljudskih prava. Autor sam stručnih i znanstvenih radova koji su objavljeni u domaćoj i inozemnoj literaturi, objavio sam veliki broj priloga i kolumni u domaćem i inozemnom dnevnom i tjednom tisku kao i veći broj priloga u knjigama i zbornicima.
Bio sam izvjestitelj HHO-a o stanju religijskih prava i sloboda u RH za potrebe godišnjih izvješća International Helsinki Federation, te sudionik i predavač na brojnim seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima, radionicama, međuregionalnim i međunarodnim konferencijama o stanju ljudskih prava u RH, civilnom društvu i sl.. Član sam upravnih odbora nekoliko civilnih udruga.

SILVIJA DOLOŠIĆ, mag.iur.
Tel: 098/661-520
E-pošta: osijek@laburisti.com

Rođena sam 1986. godine u Osijeku. Po zanimanju sam magistra prava i trenutno sam na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz ljudskih prava na kojem se usavršavam za prvu specijalisticu za ljudska prava u Republici Hrvatskoj. Želju za većim građanskim aktivizmom dobivam nakon pohvale bivšeg Predsjednika Republike Hrvatske za značajan doprinos razvoju duhovnog, kulturnog i sveukupnog društvenog života grada Osijeka i volonterski se uključujem u promicanje i zaštitu ljudskih prava kroz organizacije civilnog društva. Hrvatski laburisti – Stranka rada mi je prvo političko članstvo u nekoj stranci i pristupam im jer se kroz život vodim smjernicom: ”budi promjena u svijetu koju želiš vidjeti” i jer su jedina stranka koja zastupa moj svjetonazor. Članica sam Izvršnog odbora ogranka Osijek te članica niza Stručnih odbora stranke: Odbora za ljudska prava i nacionale manjine, Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za obitelj, mladež i sport. Odnedavno sam i imenovani član Saborskog odbora za ravnopravnost spolova.