Europska konvencija o pravima djeteta nema zube

Silvija-DolosicLokalni izbori su iza nas, gradonačelnici i načelnici- vikend zadovoljili su svoje apetite, ako jesu, pa vrijeme je da se okrenemo onim najpotrebnijima. Konvencija o pravima djeteta iz 1989. godine temeljni je međunarodni dokument kojim se zagovaraju prava djece, a govori prvenstveno o obvezama odraslih u odnosu na poštivanje dječjih prava. Ona je pravni akt, tj. ima snagu zakona i obvezuje sve države koje ju prihvate na pridržavanje njezinih odredaba. I dok se mi cinično smijemo Amerikancima, čiji je upravo plod rada ta Europska konvencija o pravima djeteta, gdje ih se zajedno sa Somalijom svrstava u dvije jedine zemlje na svijetu koje navedeni dokument nisu ratificirale, pitanje je, da li one zemlje koje su ratificirale Konvenciju pridržavaju se njezinih odredaba? Da li Hrvatska primjenjuje iste te odredbe u svojem zakonodavstvu, praksi i da li ima zube? Do današnjeg dana ta se Konvencija ne primjenjuje u većini Centara za socijalnu skrb i sudova, a vrlo dobro znamo da su preuzete Konvencije po snazi iznad zakona.Više…