Hrvatska na pragu siromaštva

Osvrnula bih se na aktualna događanja i pokušaj Vlade na nezakonitu prodaju državne imovine, gdje upravo ta prodaja vodi Hrvatsku u siromaštvo.

Prošlost nam pokazuje naglo prisvajanje koječega što je prije bilo društveno, bez previše propitivanja i privatizacije zajedničkih dobara događale su se pod krinkom nacionalizma, a vlast je sve negativne procese opravdavala ratnim stanjem. S čime sada vlast opravdava davanje autocesta u koncesiju? Bona fide, ne znanjem! Vlada nema ekonomsku politiku nego improvizira. I to sve na štetu svojih građana!

U tom trenutku u drugom planu su ostali svi oni alternativni scenariji. Naravno da je za to odgovorno društvo u cjelini, ali na onakvu privatizaciju i pretvorbu pristali smo svi zbog nedostatka razumijevanja procesa koji su se tad događali. U kontekstu priče o generacijskom dugu, kroz privatizaciju preostalih zajedničkih dobara zadužujemo buduće generacije i smanjujemo im mogućnost kvalitetnog života. Sada su na red došle ceste, iduće su Hrvatske vode i Hrvatske šume! Više…