Izvanredna izborna skupština ogranka Čepin

Temeljem Odluke o sazivanju Izvanredne izborne skupštine ogranka Čepin koju je na svojoj 13. dopisnoj sjednici 28.rujna 2012. godine donijelo Predsjedništvo Stranke, sazivam

Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Čepin

koja će se održati dana 13.listopada.2012. godine s početkom u 18 sati u prostorijama Lovačkog društva Čepin, Kralja Zvonimira 214 a.

I.

Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo ogranka. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova, ali ne manje od 5 (pet) članova koji su prisutni na skupštini. Član stranke koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora zbog počinjenja kaznenog dijela ne može se kandidirati niti biti izabran niti za jednu dužnost u ogranku i podružnici za vrijeme izdržavanja kazne i prije isteka roka rehabilitacije utvrđenog Kaznenim zakonom RH.

II.

Pravo odlučivanja na izvanrednoj skupštini imaju članovi upisani u registar članova najmanje 5 (pet) dana prije održavanja izvanredne skupštine.Više…