Knjiga žalbi

Hrvatski Laburisti ogranak Đurđenovac provela je 04.09.2012. akciju pod nazivom “KNJIGA ŽALBI” u centru Đurđenovca. Akcija će se održavati svaki petak u rujnu. Đurđenovački laburisti biti će na raspolaganju građanima i sugrađanima općine kako bi sa neposrednom komunikacijom ukazali na probleme i funkcioniranje naše općine. Po završetku akcije “KNJIGA ŽALBI” i prikupljanu informacija izvijestit ćemo našu javnost i gradsku upravu o problemima koji muče stanovništvo općine.