Čestitamo Svjetski dan žena na selu u Osječko-baranjskoj županiji

žena

Danas je svjetski dan žena na selu! Ideja o obilježavanju Svjetskog dana seoskih žena pokrenuta je 1995. godine tijekom 4. UN-ove Konferencije o ženama u Pekingu te se obilježava svake godine, 15. listopada. Iako seoske žene širom svijeta imaju važnu ulogu u razvoju seoskih područja, poljoprivrednoj proizvodnji te gospodarskom opstanku svojih obitelji, žene su još uvijek izložene različitim oblicima diskriminacije.

Prema istraživanjima “101 pitanje za ženu iz ruralnih područja” koje je provelo Ministarstvo poljoprivrede, među 1.656 žena od 18 godina do 81, istraživanje pokazuje uz ostalo seoska žena većinom živi na mješovitom gospodarstvu, a za njim je čisto poljoprivredno domaćinstvo te u poslovima na njemu provodi 9 do 12 sati, a petina njih i više.

No pustimo sada istraživanje, stvarni život i opća slika žena u ruralnim sredinama osim što daje naglasak na sustavnu diskriminaciju, daje nam i pregled niza problema kao što su obiteljsko nasilje, obrazovanje, loša politička participacija i sl. Također niz je drugih problema s kojima se žene u ruralnim sredinama susreću kada je riječ o ostvarivanju svojih prava kao što patrijarhalnost u društvu koja je najviše vidljiva upravo kroz podjelu na “muške” i “ženske” poslove i uloge. Otežana dostupnost lokalnog stanovništva gotovo svim servisima, kulturnim, ekonomskim, društvenim tj. socijalna isključenost je ono čemu pridonosi i njihova slabija razina obrazovanja te ekonomska ovisnost koja leži na odgovornosti cjelokupnog društva.

Zbog toga predlažem, radi poboljšanja postojeće situacije Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011.-2015. predviđa dvije mjere zbog unaprjeđivanja znanja i svijesti o položaju seoskih žena koje, uz ostalo, obuhvaćaju i područje zapošljavanja, samozapošljavanja i obrazovanja ruralnih žena. Zbog toga, pozivam sve političare i političarke u Osječko-baranjskoj županiji da nađu vrijeme da pročitaju najvažniji strateški dokument Republike Hrvatske i da zajedno s općinskim i/ili županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova rade na kontinuiranom promicanju ženskih ljudskih prava i uspostavljanju jednakih mogućnosti.

Silvija Dološić mag.iur.
Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije