Inicijativa za izmjenu i dopunu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

SAM_0017
Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (službeni glasnik Grada Osijeka broj 12/13.), koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Osijeka na svojoj 3. sjednici održanoj 25. rujna 2013. godine (dakle u ovom mandatu), regulirana su pitanja o načinu držanja kućnih ljubimaca. Člankom 10. i 11. navedeni su prostori na i u koje nije dopušteno dovoditi ljubimce, te u koje je isto dopušteno. Međutim, niti u jednom članku ne spominju se ugostiteljski objekti te se u gradskoj upravi pretpostavlja da je ovakvom regulacijom vlasniku ugostiteljskog objekta omogućen slobodan izbor – želi li pet friendly lokal ili ne, ali istovremeno se izlažu opasnosti kažnjavanja od strane sanitarne inspekcije.
Potaknuti velikim brojem upita naših sugrađana zbog takvog neodređenog pravilnika, Hrvatski laburisti predlažu da se Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca promijeni u korist vlasnika ugostiteljskih objekata i da se u člancima 10. i 11 navedu i uvjeti u kojima će u nekom lokalu biti dopušteno dovođenje kućnih ljubimaca. Ovim bi se izmjenama i dopunama navedenog pravilnika na jasan i konkretan način odredila pravila postupanja vlasnika ugostiteljskih objekata, a samim time izbjegla bi se i mogućnost izricanja kazni i ugrožavanja njihova poslovanja, što je i osnovna smjernica djelovanja Hrvatskih laburista: čovjeku omogućiti pošten i dostojanstven život od vlastitoga rada.
Najvažnije, uređenjem ovog pravilnika zaštitili bi se i građani, koji bi time ostvarili slobodan i jasan izbor ugostiteljskih objekata u koje mogu, odnosno žele ići.