Izvanredna izborna skupština ogranka Čepin

Temeljem Odluke o sazivanju Izvanredne izborne skupštine ogranka Čepin koju je na svojoj 13. dopisnoj sjednici 28.rujna 2012. godine donijelo Predsjedništvo Stranke, sazivam

Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Čepin

koja će se održati dana 13.listopada.2012. godine s početkom u 18 sati u prostorijama Lovačkog društva Čepin, Kralja Zvonimira 214 a.

I.

Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo ogranka. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova, ali ne manje od 5 (pet) članova koji su prisutni na skupštini. Član stranke koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora zbog počinjenja kaznenog dijela ne može se kandidirati niti biti izabran niti za jednu dužnost u ogranku i podružnici za vrijeme izdržavanja kazne i prije isteka roka rehabilitacije utvrđenog Kaznenim zakonom RH.

II.

Pravo odlučivanja na izvanrednoj skupštini imaju članovi upisani u registar članova najmanje 5 (pet) dana prije održavanja izvanredne skupštine.

III.

Sve kandidature za članove Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika ogranka moraju biti dostavljene Predsjedniku podružnice Osječko – baranjske županije Vladimiru Cindriću do 7.listopada 2012. godine do 24:00 sata, na mail adresu osjecko-baranjska@laburisti.com ili poštom na adresu Hrvatski laburisti – Stranka rada, Osijek, Europske avenije 10/1.

IV.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE OGRANKA ČEPIN

1. Usvajanje dnevnog reda i konstatiranje prisutnih
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
3. Izbor radnog predsjedništva
4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
5. Izbor verifikacijske komisije
6. Izvještaj verifikacijske komisije na temelju popisa Tajnika Stranke
7. Izbor izborne komisije
8. Izbor komisije o provođenju glasanja o razrješenju Izvršnog odbora, tajnika i predsjednika.
9. Prijedlog za razrješenje Izvršnog odbora, tajnika i predsjednika
10. Izvještaj komisije o provođenju glasanja o razrješenju Izvršnog odbora, tajnika i
predsjednika.
11. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:
– predsjednika ogranka
– tajnika ogranka
– 5 članova Izvršnog odbora ogranka
12. Kandidiranje i predstavljanje kandidata ogranka Čepin za načelnika općine i njegovih zamjenika
13. Utvrđivanje liste kandidata
14. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora,
15. Utvrđivanje prijedloga kandidata ogranka Čepin za načelnika općine i njihovih zamjenika
16. Izvještaj Izborne komisije
17. Završna riječ predsjednika ogranka.

Poziv za Izvanrednu skupštinu ogranka članovima stranke biti će objavljen na web stranicama podružnice i poslan elektronskom poštom.

Obrazloženje:

Ostavkom dosadašnjeg predsjednika ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Čepin i većine članova Izvršnog odbora ogranka, stekli su se uvjeti za održavanje Izvanredne izborne skupštine kako bi se izabrao novi predsjednik ogranka, tajnik i članovi Izvršnog odbora ogranka Čepin.

U Osijeku, 02. listopada 2012. godine

Predsjednik podružnice Osječko-baranjske županije
Vladimir Cindrić