Izvanredna izborna skupština ogranka Našice

Temeljem ovlaštenja Predsjedništva Stranke, a sukladno članku 13 stavak 5 Pravilnika o ustroju Stranke sazivam:

Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Našice

koja će se održati dana 07.02.2013. godine s početkom u 19 sati u prostorijama Cafee bara Amadeus Našice, Strossmayera 25.

I.

Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo ogranka. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova, ali ne manje od 5 (pet) članova koji su prisutni na skupštini. Član stranke koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora zbog počinjenja kaznenog dijela ne može se kandidirati niti biti izabran niti za jednu dužnost u ogranku i podružnici za vrijeme izdržavanja kazne i prije isteka roka rehabilitacije utvrđenog Kaznenim zakonom RH.

II.

Pravo odlučivanja na izvanrednoj skupštini imaju članovi upisani u registar članova najmanje 5 (pet) dana prije održavanja izvanredne skupštine.

III.

Sve kandidature za članove Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika ogranka moraju biti dostavljene Predsjedniku podružnice Osječko – baranjske županije Vladimiru Cindriću do 05.02.2013. godine do 24:00 sata, na mail adresu osjecko-baranjska@laburisti.com ili poštom na adresu Hrvatski laburisti – Stranka rada, Osijek, Europske avenije 10/1.

IV.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE OGRANKA NAŠICE

1. Usvajanje dnevnog reda i konstatiranje prisutnih

2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine

3. Izbor radnog predsjedništva

4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

5. Izbor verifikacijske komisije

6. Izvještaj verifikacijske komisije na temelju popisa Tajnika Stranke

7. Izbor izborne komisije

8. Izbor komisije o provođenju glasanja o razrješenju Izvršnog odbora, tajnika i predsjednika.

9. Prijedlog za razrješenje Izvršnog odbora, tajnika i predsjednika

10. Izvještaj komisije o provođenju glasanja o razrješenju Izvršnog odbora, tajnika i
predsjednika.

11. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:

– predsjednika ogranka

– tajnika ogranka

– 3 člana Izvršnog odbora ogranka

12. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora,

13. Izvještaj Izborne komisije

14. Završna riječ predsjednika ogranka.

Poziv za Izvanrednu skupštinu ogranka članovima stranke biti će objavljen na web stranicama podružnice i poslan elektronskom poštom.

Obrazloženje:
Ostavkom dosadašnjeg predsjednika ogranka Hrvatskih laburista – Stranke rada Našice, stekli su se uvjeti za održavanje Izvanredne izborne skupštine kako bi se izabrao novi predsjednik ogranka, tajnik i članovi Izvršnog odbora ogranka Našice.

U Osijeku, 01.02.2013. godine

Predsjednik podružnice Osječko-baranjske županije

Vladimir Cindrić