Novi prijedlog Zakona o radu nosi ruho siromaštva koje ima lice žene

Ponedjeljak, 30.rujan, Silvija Dološić gradska vijećnica grada Osijeka i Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije danas je u emisiji ”Svijetlo razuma” na radio Baranja predstavila rad povjerenstva i buduće planove sudjelovanja na okruglim stolovima kao i buduću suradnju s organizacijama civilnog društva koje intenzivno rade na promicanju ljudskih prava i ravnopravnosti spolova. Silvija Dološić za stanje ravnopravnosti spolova u Osječko-baranjskoj županiji istaknula je da još uvijek je najvažniji pokazatelj neravnopravnog položaja žena i dalje vidljiv u njihovom nepovoljnijem položaju na tržištu rada.

SAM_2500

Posebno je istaknula da novi prijedlog Zakona o radu nosi ruho siromaštva koje ima lice žene. Neprihvatljivo je uvođenje posebne vrste otkaza ugovora o radu ako radnik ili radnica ne pristanu na manju plaću. Smatra da je riječ o diskriminaciji koja će postati rodna segregacija na tržištu rada koja će se pretvoriti u:” bolje ti ostani čuvaj djecu nego da ideš raditi za manju plaću!”. Ne prihvatljivo je da u slučaju nezakonitog otkaza bude smanjena novčana šteta radniku ili radnici. Smatra da su to zakonske odredbe koje nose novi val krize koja će pasti na leđa žene. Također se vidi i dalje podzastupljenost žena u procesu donošenja političkih i javnih odluka, te učestalosti različitih oblika nasilja nad ženama uključujući obiteljsko nasilje.

Silvija Dološić poručila je da ženska prava moraju biti prioritet svake Vlade i svih lokalnih vlasti kao jedini ravnopravni uvjet razvoja demokratskog društva. Nužno je podržati napor i projekte koji pomažu ženama koje su žrtve diskriminacije da bi sa svojim slučajem istupile pred državne institucije i ono najvažnije potrebno je pružiti podršku ženi radnici da bi se olakšalo usklađivanje profesionalnog i privatnog života.

Ovdje poslušajte cijeli razgovor s gospođicom Dološić: Audio