ODLUKA O SAZIVANJU IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE OGRANKA ĐAKOVO

I.

Temeljem Odluke Predsjedništva o imenovanju povjerenika za grad Đakovo od 03.srpnja 2012. godine objavljene na službenim web stranicama Stranke, sazivam Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Đakovo, koja će se održati dana 17.kolovoza.2012. godine s početkom u 19 sati u prostorijama Vatrogasnog doma Đakovo,Splitska bb.

II.

Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo ogranka. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova, ali ne manje od 5 (pet) članova koji su prisutni na skupštini. Član stranke koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora zbog počinjenja kaznenog dijela ne može se kandidirati niti biti izabran niti za jednu dužnost u ogranku i podružnici za vrijeme izdržavanja kazne i prije isteka roka rehabilitacije utvrđenog Kaznenim zakonom RH.

III.

Pravo odlučivanja na izvanrednoj skupštini imaju članovi upisani u registar članova najmanje 5 (pet) dana prije održavanja izvanredne skupštine.

IV.

Sve kandidature za članove Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika ogranka moraju biti dostavljene povjereniku za grad Đakovo do 12. kolovoza 2012. godine do 19:00 sati,na mail adresu nikola.lelas1@os.t-com.hr ili poštom na adresu F.Račkog 71 ,31400 Đakovo,kao i na fax 031812985.

V.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE OGRANKA ĐAKOVO

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
3. Izbor radnog predsjedništva
4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
5. Izbor verifikacijske komisije
6. Izvještaj verifikacijske komisije
7. Prijedlog za razrješenje Izvršnog odbora, tajnika i predsjednika
8. Izbor komisije o provođenju glasanja o razrješenju Izvršnog odbora, tajnika i predsjednika.
9. Glasanje o prijedlogu razrješenja Izvršnog odbora, tajnika i predsjednika
10. Izvještaj komisije o provođenju glasanja o razrješenju Izvršnog odbora, tajnika i
predsjednika.
11. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:
– predsjednika ogranka
– tajnika ogranka
– 7 članova Izvršnog odbora ogranka
12. Izbor izborne komisije
13 . Utvrđivanje liste kandidata
14. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora
15. Izvještaj Izborne komisije
16. Završna riječ predsjednika ogranka.

Pozivi za Izvanrednu skupštinu Ogranka članovima stranke biti će dostavljeni poštom u pisanoj formi i objavljeni na web stranicama podružnice.
Obrazloženje:
Ostavkom dosadašnjeg predsjednika ogranka Hrvatskih laburista-Stranke rada Đakovo stekli su se uvjeti za održavanje izvanredne izborne skupštine kako bi se izabrao novi predsjednik ogranka, tajnik i članovi Izvršnog odbora ogranka Đakovo.

U Đakovu, 10. srpnja 2012. godine

Nikola Lelas
Povjerenik za grad Đakovo