ODLUKA O SAZIVANJU IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE PODRUŽNICE OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

Hrvatski laburisti – Stranka rada Podružnica Osječko – baranjske županije

ODLUKA O SAZIVANJU IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE PODRUŽNICE OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

I.

Temeljem Odluke Predsjedništva o imenovanju povjerenika za Osječko – baranjsku županiju od 06. travnja 2012. godine objavljene na službenim web stranicama Stranke, sazivam Izvanrednu izbornu skupštinu podružnice Osječko – baranjske županije koja će se održati dana 15. svibnja 2012. godine s početkom u 19 sati u prostorijama GČ Retfala u Osijeku, Strossmayerova 200.

II.

Sjednice Izvršnih odbora ogranaka na kojima se biraju delegati za Skupštinu podružnice moraju se održati u terminu od 17. travnja do 09. svibnja 2012. godine. Izbor delegata vrši se tajnim glasanjem, a broj delegata pojedinog ogranka utvrđuje se prema ključu utvrđenom u članku 40. stavku 5. Statuta Stranke. Broj delegata se utvrđuje sa stanjem broja članova ogranka na dan 16. travnja 2012. godine u 24:00 sata prema podacima središnjeg registra članova Stranke. Broj članova pojedinog ogranka s popisom članova dostavit će se svim ograncima 17. travnja 2012. godine.

III.

Na sjednicama Izvršnih odbora ogranaka predlažu se kandidati za Izvršni odbor podružnice Osječko – baranjske županije iz redova članova ogranaka i to prema ključu utvrđenom u članku 17. stavku 1. Pravilnika o ustroju Stranke. Na listi kandidata mora biti više prijedloga kandidata nego ih se bira. Prijedlozi se utvrđuju javnim glasanjem.

IV.

Na sjednicama Izvršnih odbora ogranaka mogu se predlagati i kandidati za predsjednika i tajnika podružnice.Prijedlozi kandidata za predsjednika i tajnika podružnice mogu se davati iz redova članova cijele podružnice. Prijedlozi se utvrđuju javnim glasanjem.

V.

Svi izvještaji o izabranim delegatima i kandidatima za članove Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika podružnice moraju biti dostavljeni povjereniku za Osječko – baranjsku županiju do 10. svibnja 2012. godine u 20:00 sati.

VI.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

1. Pozdravni govor i otvaranje
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, kandidacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
4. Izvješće o kandidacijskom postupku za izbor članova Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika Podružnice
5. Izvješće verifikacijske komisije
6. Utvrđivanje liste kandidata za izbor članova Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika Podružnice
7. Predstavljanje kandidata za članove Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika Podružnice
8. Izbor članova Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika Podružnice
9. Obraćanje gostiju Skupštine delegatima
10. Izvješće izborne komisije
11. Završna riječ predsjednika Podružnice

U Osijeku, 11.travnja 2012. godine

Vladimir Cindrić,
Povjerenik za Osječko – baranjsku županiju