Odluka o sazivanju Skupštine podružnice

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Podružnica Osječko-baranjske županije
Izvršni odbor
Osijek, Europske avenije 10/I
Osijek, 25. veljače 2013. godine

ODLUKA O SAZIVANJU SKUPŠTINE PODRUŽNICE
Osječko-baranjske županije

I.

Temeljem Članka 16. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine i Odluke o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine Izvršni odbor podružnice Osječko-baranjske Hrvatskih laburista – Stranke rada na svojoj 9. sjednici održanoj 25. veljače 2013. godine, saziva Skupštinu podružnice Osječko-baranjske županije koja će se održati dana 01. ožujka 2013. godine, s početkom u 19,30 sati u prostorijama Gradske četvrti Retfala, na adresi Strossmayerova 200.

II.

Na Skupštini će se birati kandidat za župana i njegovi zamjenici i izvršit će se proširenje Izvršnog odbora Podružnice Osječko-baranjske županije članovima iz novoosnovanih ogranaka, ogranaka koji su prešli preko 100 članova te ogranaka koji nemaju člana u Izvršnom odboru podružnice.

III.

Sjednice Izvršnih odbora ogranaka na kojima se biraju delegati za Skupštinu podružnice moraju se održati najkasnije do 27. veljače 2013. godine. Na istoj sjednici ogranci koji nemaju člana u Izvršnom odboru podružnice Osječko baranjske županije predlažu kandidate za člana Izvršnog odbora podružnice.
Izbor delegata vrši se tajnim glasanjem, a broj delegata pojedinog ogranka utvrđuje se prema ključu utvrđenom u članku 40. stavku 5. Statuta Stranke.
Broj delegata se utvrđuje sa stanjem broja članova ogranka na dan 25. veljače 2013. godine u 24:00 sata prema podacima središnjeg registra članova Stranke.

IV.

Svi izvještaji o izabranim delegatima za skupštinu podružnice kao i kandidatima za članove Izvršnog odbora podružnice moraju biti dostavljeni predsjedniku i tajniku podružnice do 28. veljače 2013. godine u 20:00 sati.

V.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA SKUPŠTINE OSJEČKO-BARANJSKE PODRUŽNICE

1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda.
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
4. Izvješće Izvršnog odbora podružnice o postupku za izbor kandidata Stranke za župana Osječko-baranjske županije i njegovih zamjenika
5. Izvješće verifikacijske komisije
6. Predstavljanje kandidata za župana Osječko-baranjske županije i njegovih zamjenika
7. Izbor kandidata za župana Osječko-baranjske županije i njegovih zamjenika tajnim glasovanjem
8. Izvješće izborne komisije i njegovo prihvaćanje.
9. Prijedlog za proširenje izvršnog odbora podružnice
10. Predstavljanje kandidata za Izvršni odbor podružnice Osječko-baranjske županije
11. Tajno glasanje za nove članove Izvršnog odbora
12. Izvještaj izborne komisije i njegovo prihvaćanje
13. Završna riječ kandidata za župana i predsjednika podružnice.

Predsjednik podružnice
Vladimir Cindrić