Predstavljanje Nacrta rodno osjetljivog programa ruralnog razvoja 

10. listopad, Silvija Dološić gradska vijećnica grada Osijeka i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije danas je sudjelovala na okruglom stolu u hotelu Silver u Osijeku, koji se organizirao sa svrhom predstavljanja Nacrta rodno osjetljivog programa ruralnog razvoja kojemu je cilj dati detaljan prikaz problematike, prioriteta i mjera vezanih za jednakost spolova i osnaživanje žena u ruralnom sredinama.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Okrugli stol organizirala je Organizacija za građanske inicijative u sklopu GARD PROJEKTA-Ravnopravnost spolova u ruralnom razvoju-Osnaživanje žena u ruralnom društvu. Voditeljica aktivnosti GARD projekta u Republici Hrvatskoj, Marina Mišanović, istaknula je da se okrugli stol organizirao sa svrhom predstavljanja Nacrta rodno osjetljivog programa ruralnog razvoja kojemu je cilj dati detaljan prikaz problematike, prioriteta i mjera vezanih za jednakost spolova i osnaživanje žena u ruralnom sredinama.

Osim Silvije Dološić,gradske vijećnice grada Osijeka i predsjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije, kao panelistice na okruglom stolu sudjelovale su i Beba Madunović (HZZ PU Osijek), Snježana Babić (HGK Osijek), Nadica Balog (Udruga žena Romkinja “Romsko srce) i Karmela Kapular (Udruga “Hrvatska žena”, Stari Jankovci)

Silvija Dološić je predstavnicima civilnog društva s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Požeško-slavonske županije te predstavnicima Hrvatske gospodarske komore, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Razvojne regionalne agencije održala predavanje o ulozi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011.-2015. koja sadrži pregled zakonodavnog okvira te postignuća i izazove u provedbi politike ravnopravnosti spolova. Posebno je istaknula položaj žena na tržištu rada, kazavši da jednaka plaća za oba spola je integrirana još u Rimske ugovore 1997.g. te da danas žene čine 60% aktivne radne populacije u svijetu.

3SILVIJA DOLOŠIĆ: Jednaka plaća za oba spola je integrirana još u Rimske ugovore 1997.g., a ugovori se potpisuju da bi ih poštivalo

Također u predavanju istaknute su novine vezane uz Zakon o ravnopravnosti spolova iz 2008. u odnosu na onaj iz 2003.g., područja na koja se Zakon odnosi i pregled institucionalnih mehanizama. Budući da smo ove godine imali lokalne izbore, Silvija Dološić stavila je naglasak i na obvezu iz Zakona o ravnopravnosti spolova vezanu uz kvote od 40% žena kod predlaganja lista kandidata/kandidatkinja za izbore te kako su Hrvatski laburisti-Stranka rada jedna od politička stranka u državi koja je ispoštovala Zakon i gdje su žene osvojile najviše političkih mandata.