POLAZIŠTE MATICE HRVATSKIH SINDIKATA O IZBORIMA

 

Na politiku možemo utjecati samo jednom u četiri godine biranjem predstavnika koji umjesto nas odlučuju o važnim pitanjima naših života. Dok sindikati i građani ne izbore mogućnost referendums-kog odlučivanja valja iskoristiti i tu jednu priliku.

U RALJAMA PROPAGANDE.

Da biste izabrali upravo one koji će ispuniti vaša očekivanja važno je što informiranije pristupiti izborima. Najveći broj informacija s kojima svi mi raspolažemo dolazi iz medija. Njihova svrha nije uvijek informiranje već često propaganda i navijanje. Ne zaboravimo, većina medija ispunjava zadaće svojih financijera – svijeta kapitala i krupnog biznisa. Oni su se već opredijelili i na izborima podržavaju one političke opcije koji će unaprijediti njihove, a ne vaše interese. Njima krupni kapital financira i predizborne kampanje. Samo naivni među nama misle da su mediji “prijatelji” radnih ljudi.1


POMOĆ I POLAZIŠTA SINDIKATA.

U šumi neistina, licemjerja i podmetanja teško je prikupiti sve istinite i važne informacije o strankama i razaznati tko što doista zastupa. U tome će vam vaši sindikati ovim putem, u nekoliko navrata, pokušati pomoći. Do sada vas nismo razočarali niti krivo informirali, stoga imate razloga vjerovati našim riječima. Pokušat ćemo objektivno i činjenično prikazati stajališta političkih opcija i razlučiti bitno od nebitnoga, ono što mediji inače zamućuju. Vaši radni interesi i interesi djelatnosti u kojoj radite jedini su kriterij naše pristranosti. Sindikati su nezavisni, ali to ne znači i neaktivni. Ako sindikati ne govore, govorit će samo oni drugi i stvari će ostati onakve kakve su njihovi mediji proizveli. Izborna kampanja je borba oko informacija koje utječu na odluke ljudi. Kapital ima novce i medije, sindikati imaju ljude koje ne smiju ostaviti na milost i nemilost pristranim izvorima informiranja.


KOGA BIRATI.

 

Na izborima možemo birati one koji najbolje pričaju, one koji najviše obećaju, one koji najbolje izgledaju, one čije simbole volimo, one koji se pričinjavaju moćnima i odlučnima… ali sve je to pogrešan pristup. Sindikati preporučuju: birajte samo one kojima vjerujete da će zaštititi vaše interese i vaše vrijednosti.

Iz kontakta s našim ljudima znamo da većina naših članova zagovara promjenu vlasti pa su tome skloni i njihovi sindikati. Promjena je sama po sebi korisna nakon dva mandata bilo koje vlasti, a osobito nakon svih teških događaja koji su iz vladajuće strukture proizašli.

Međutim, nemojmo glasovati “PROTIV”, glasujmo “ZA”. Opredijelimo se za određenu politiku i sadržaj, a ne osobe i dojmove. Odaberite uz našu pomoć.

 

PET OPCIJA ZA USPOREDBU.

 

Usporedite stajališta pet odabranih izbornih opcija sa stajalištima sindikata o nizu vaših važnih životnih pitanja. Izabrali smo onih pet stranaka ili lista, za sada, koje imaju kvalificiranog interesa za naša pitanja i mogu imati relevantnog utjecaja na njih. To su HDZ (stranka čiji se utjecaj ne može zaobići), neizostavno SDP i Kukuriku koalicija, zatim Hrvatski laburisti (Dragutin Lesar), Hrvatska ekonomska inicijativa (Ljubo Jurčić) i HSLS (Darinko Kosor). Ostale stranke ili nemaju kvalitetna i razrađena gledišta o našim važnim pitanjima, ili u njih ne vjerujemo ili su to opcije regionalne relevantnosti, ili se suprotstavljaju našim temeljnim vrijednostima, kao što je ulazak u EU i poštivanje pravne države.

 

Tema 1: NOVAC, IZBORNA KAMPANJA I DEMOKRACIJA

Razmislimo! Odakle nekim strankama novac za skupe izborne kampanje, spotove na televizijama, parole na džambo plakatima… Taj novac nisu dobili od radnog čovjeka niti od njihovih sindikata. Politika nije proizvodna djelatnost pa ga nisu niti sami zaradili. Dakle, dobili su ga od bogatih i moćnih. Vjerujete li da su ga dobili bez obaveze vraćanja usluge kada dođu na vlast? Vjerujete li da su ga dobili za unapređenje općeg dobra i interesa radnog čovjeka? Obilno financiranom propagandom utječu na neupućene ljude i tako dobivaju izbore. Umjesto sadržaja njihovih politika, puno važnije postaju slike koje o sebi stvaraju putem propagande. I Sanadera su tako proizveli. To je način kako u demokracijama manjina vlada interesima velike većine, posredstvom ovisne politike.

Protiv toga se možemo boriti samo podizanjem svijesti naroda o zlokobnoj ulozi novca u politici. Stoga, ne glasujte za one koji troše previše novca u kampanji. Iskustvo je do sada pokazalo da će takvi taj dug vratiti našim sredstvima, tj. sredstvima poreznih obveznika, kada dođu na vlast. Stoga, gledajte pažljivo koliko tko troši i to prilikom izbora valja imati na umu.
STANJE U STRANKAMA. Veoma skromnim sredstvima raspolažu Lesarovi laburisti i Jurčićeva lista (Hrvatska ekonomska inicijativa). Kampanja je tek počela. Očekuje se da će ogromna sredstva uložiti HDZ, Kukuriku koalicija i Bandićeva lista.
Ove godine HDZ je donio zakon kojim se upotreba sredstava u kampanji limitira i čini transparentnom, što je jako važno, a kazne za kršenje su visoke. Stoga će ova kampanja barem smanjiti mogućnosti tajnog financiranja što je do sada bilo pravilo. Stranke će morati 15 dana nakon izbora javno objaviti popis svih donacija.
To već sada rade samo Hrvatski laburisti, koji kampanju vode na temelju pojedinačnih donacija, te javno objavljuju iznos novca s kojim raspolažu na svojim web stranicama. To je veoma skroman iznos jer oni čije interese ta stranka zastupa očito ne raspolažu novcem.

Tema 2: MANJE STRANKE I DEMOKRACIJA

Mnogi upozoravaju na opasnost dvostranačkog sustava u kojem se na vlasti izmjenjuju samo dvije velike stranke. Neki su razočarani nevjerodostojnošću i neiskrenošću obje velike stranke u ovim izborima, a treći izražavaju bojazan da bi jedna velika stranka mogla imati apsolutnu dominaciju u parlamentu, što nije dobro za demokraciju. Čuvena je izreka Lorda Actona:

“Svaka vlast kvari, a apsolutna vlast kvari apsolutno”.

Stoga, svi koji tako razmišljaju pitaju se ima li smisla glasovati za manje stranke. Ima, jer ako manjim strankama nitko ne pruži povjerenje i priliku tada smo demokraciji oduzeli njenu najveću prednost, a to je potencijal za afirmiranje novih ideja, novih stranaka, i novih ljudi. Tada ćemo se vječno vrtiti u zamornom igrokazu prividnih smjena politika, što olakšava kontrolu krupnog kapitala nad politikom i društvom u cjelini.

Nije točno da ćete glasovanjem za manje stranke baciti vaš glas pa makar i stranka za koju glasujete ne uđe u parlament. Kada glasujete za svoje opredjeljenje i uvjerenje, za svoje vrijednosti i interese, to ne može biti bačeni glas. Glas ćete baciti samo ako glasujete za one u koje ne vjerujete dovoljno ili za one koji će raditi protiv vaših uvjerenja, a to niste prepoznali na vrijeme. Sve drugo je nevažna izborna aritmetika koja ne može biti važnija od vaših vrijednosti i koja se podmeće kao razlog za suženje vašeg izbora.

Zagreb, studeni 2011.

MATICA HRVATSKIH SINDIKATA

 

 
Ovdje možete preuzeti u pdf formatu