Poziv na izbornu skupštinu ogranka Osijek

Temeljem odluke Izvršnog odbora ogranka Osijek, Hrvatskih laburista – Stranke rada, o sazivanju izborne skupštine ogranka, na kojoj će se birati članovi izvršnog odbora ogranka, pozivam Vas na Skupštinu ogranka Osijek, koja će se održati dana 13. rujna 2014. godine, s početkom u 18:00 sati u prostorijama Streljane Pampas, na adresi Šandora Petefija bb.

I. Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo ogranka. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova, ali ne manje od 5 (pet) članova koji su prisutni na skupštini. Član stranke koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora zbog počinjenja kaznenog dijela ne može se kandidirati niti biti izabran niti za jednu dužnost u ogranku i podružnici za vrijeme izdržavanja kazne i prije isteka roka rehabilitacije utvrđenog Kaznenim zakonom RH.
II. Pravo odlučivanjana izvanrednoj skupštini imaju članovi upisani u registar članova najmanje 5 (pet) dana prije održavanja izvanredne skupštine.
III. Sve kandidature za članove Izvršnog odbora, moraju biti dostavljene predsjedniku ogranka Osijek do 11. rujna 2014. godine u 24:00 sata.

PREDLOŽENI DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine uz izvještaj o dosadašnjem radu ogranka
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine;
3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, kandidacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
4. Izvješće verifikacijske komisije;
5. Verifikacija koptiranih članova Izvršnog odbora Ogranka
6. Izvješće o kandidacijskom postupku za izbor člana Izvršnog odbora Ogranka;
7. Utvrđivanje liste kandidata za izbor člana Izvršnog odbora Ogranka;
8. Predstavljanje kandidata za člana Izvršnog odbora Ogranka;
9. Izbor članova Izvršnog odbora Ogranka;
10. Obraćanje gostiju Skupštine prisutnim članovima;
11. Izvješće izborne komisije;
12. Izbor 4 (četiri) delegata ispred ogranka Osijek za Sabor stranke
13. Završna riječ predsjednika Ogranka.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 1. rujna 2014. godine

Bruno Zorić,
Predsjednik ogranka Osijek