Poziv na Izvanrednu Skupštinu 13.03.2012.!

OGRANAK HRVATSKIH
LABURISTA OSIJEK

 Osijek, 10.03.2012.

Sukladno Zaključku Predsjedništva stranke Predsjednik ogranka saziva izvanrednu izbornu skupštinu s ciljem rekonstrukcije ogranka koja će se održati dana 13.03.2012.g. u prostorijama Gradske četvrti Retfala s početkom u 19 sati sa sljedećim

Dnevni red

 1. Izbor radnog predsjedništva (predsjednik i dva  člana)
 2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja
 3. Izbor verifikacijske komisije (predsjednik i dva   člana)
 4. Izbor kandidacijske komisije (predsjednik i dva člana)
 5. Izbor izborne komisije (predsjednik i dva člana)
 6. Izvještaj predsjednika o proteklom radu
 7. Izvještaj verifikacijske komisije
 8. Usvajanje poslovnika
 9. Utvrđivanje liste kandidata (izvještaj kandidacijske  komisije)
 10. Predstavljanje kandidata za popunjavanje Izvršnog  odbora
 11. Izbor članova Izvršnog odbora
 12. Izvještaj predsjednika o budućem radu ogranka
 13. Izvještaj izborne komisije
 14. Završna riječ predsjednika ogranka
 15. Razno

Molimo  članove da se obavezno odazovu pozivu!

TAJNIK OGRANKA OSIJEK                            PREDSJEDNIK OGRANKA OSIJEK

Vladimir  Cindrić                                                      Tomislav Banović

 

Pojašnjenje:
Na sjednici Predsjedništva stranke održanoj 02.02.2012. godine isto tijelo je jednoglasno donijelo slijedeće zaključke vezane za održavanje izvanrednih izbora:

 1. Svi ogranci i podružnice koji su se  sami izjasnili u izvješćima da je potrebno održavanje izvanredne izborne skupštine iz razloga nezadovoljstva vođenja ogranka ili radi rekonstruiranja tijela ogranka, dužni su to odraditi do 15.03.2012. godine
 2. Koordinaciju, dogovor, praćenje putem predsjednika podružnica podnaša potpredsjednik Zvonimir Međeral.
 3. Slijedeći ogranci dužni su do navedenog roka u točki 1) također održati izvanrednu izbornu skupštinu:  Varaždin, Našice, Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Trnovec Bratololovečki i Vinica. Ukoliko navedeni ogranci ne izvrše svoju obavezu do 15.03.2012. godine, ogranci će se raspustiti.

Izvršni odbor ogranka
Osijek u svojoj je analizi naveo potrebu za sazivanjem skupštine sa ciljem rekonstrukcije (popune) za 3-4 člana. Nakon obavljenih razgovora i konzultacija kolege Zlatko Bećarević i Milan Stojić su izrazili spremnost za napuštanjem IO, dok je kolegica Andreja Vunić – Petrašević istupila iz stranke. Kolega Žarko Uglješić je izrazio spremnost za nastavak rada i još sredinom 12.2011. g. se aktivno uključio u isti. Iz gore navedenog vidljiva je potreba za popunom izvršnog odbora sa tri nova člana.

Prilikom slanja najave izborne Skupštine ogranka greškom sam naveo da će se na skupštini vršiti izbor kompletnog novog rukovodstva. Dva su razloga koji su doveli do pogreške:

–     Zbog bolničkog liječenja predsjednik ogranka nije u mogućnosti pristupiti elektronskoj pošti, te nije dobio gore navedeni zaključak.

–     Tajnik  ogranka je u elektronskoj poruci od 11.02.2012. godine izvješten od predsjednika Podružnice samo proslijeđenom porukom koordinatora u kojoj su selektivno navedene potrebe/obaveze za sazivanjem skupštine bez predmetnog zapisnika.

Nakon užurbanih kontakata sa vodstvom stranke prije dva dana je napokon dostavljen zapisnik iz kojeg su vidljivi točni zaključci Predsjedništva. Uzevši u obzir činjenicu da do danas (09.03.2012. godine) nije dostavljena ni jedna službena
kandidatura, IO ogranka će izvršiti konzultacije na kojima će raspraviti o mogućim kandidatima, i sami skupštini predložiti kandidate za popunjavanje izvršnog odbora ogranka Osijek.

Tajnik ogranka Osijek

Vladimir Cindrić