Poziv na izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Beli Manastir

Temeljem ovlaštenja Predsjedništva Stranke sazivam Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Stranke za područje grada Beli Manastir koja će se održati dana 15. 10.2013. s početkom u 19 sati u prostorijama velike dvorane P+8 (u zgradi Ljepotice), adresa: Imre Nagya 2 sa slijedećim Dnevnim redom :

1. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
4. Izbor verifikacijske komisije
5. Izbor izborne komisije
6. Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:
– predsjednika ogranka
– tajnika ogranka
– članova Izvršnog odbora ogranka
7. Izvještaj verifikacijske komisije
8. Utvrđivanje liste kandidata
9. Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora
10. Upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima stranke na području grada i županije te na nacionalnoj razini ( riječ člana Predsjedništva Stranke).
11. Izvještaj Izborne komisije
12. Završna riječ predsjednika ogranka.

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Povjerenik Zdenka Baković
mob 099/253-9927
email nena.bak@gmail.com