Poziv na izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Đakovo

Temeljem Članka 8. Stavak 1. Pravilnika o ustroju Stranke te sukladno Odluci Nacionalnog vijeća o postupku kandidiranja za izbore za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 2013. godine, Izvršni odbor ogranka Đakovo Hrvatskih laburista – Stranke rada saziva

Izvanrednu izbornu Skupštinu ogranka Đakovo

koja će se održati dana 24.04.2013. godine, s početkom u 20 sati u prostorijama stranke, na adresi A.Starčevića 27, Đakovo.

Predloženi dnevni red:
1. Otvaranje skupštine u usvajanje dnevnog reda.
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
4. Izvješće Izvršnog odbora ogranka o postupku za izbor kandidata Stranke za gradonačelnika/načelnika i njegovog/ih zamjenika
5. Izvješće verifikacijske komisije
6. Opoziv odluke o izboru Andrej Juraš kao kandidata za zamjenika gradonačelnika
7. Predstavljanje kandidata Stranke za zamjenika gradonačelnika
8. Izbor kandidata Stranke za zamjenika gradonačelnika tajnim glasovanjem
9. Izvješće izborne komisije
10. Završna riječ kandidata i predsjednika ogranka

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik ogranka

Nikola Lelas