Silvija Dološić, kandidatkinja za članicu u EU parlamentu

Podružnica Hrvatskih laburista – Stranke rada Osječko-baranjske županije ponosno objavljuje i predstavlja svoju članicu Silviju Dološić iz Osijeka, koja je ujedno kandidatkinja za članicu Europskog parlamenta. Radi velike podzastupljenosti žena u politici, nama je čast da nas upravo žena iz Slavonije i Baranje predstavlja. Kada bi u dvije riječi trebali opisati Silviju Dološić, za koju vjerujemo da su je mnogi građani mogli vidjeti, čuti ili pročitati njezine misli u njezinim kolumnama, rekli bi za nju da je obrazovana mlada žena sa vizijom, sa idejom i sa stavom. Osim što je buduća i prva specijalistica za Ljudska prava u Republici Hrvatskoj, a upravo su ljudska prava među glavnim prioritetima Europskog parlamenta, vjerujemo da će naša članica biti ključni akter u borbi za demokraciju i da će se borit protiv financijskog neoliberalizma koji je odgovoran za globalnu krizu i protiv privatizacije javnih dobara, a zastupati će pravo na zdravlje, pravo na obrazovanje i pravo na rad kao tri temeljna ljudska prava koje moraju biti vrijednosti hrvatskog društva te svaki građanin i radnik mora imati mogućnosti ih ostvariti kako u zemlji tako i u Europskoj uniji. Zato, IZAĐITE NA IZBORE 14.04. i podržite našu Slavonku, kandidatkinju za EU parlament!

silvijaSILVIJA DOLOŠIĆ, mag.iur., kandidatkinja za člana EU parlamenta

Rođena sam 1986. u Osijeku. Kao magistra prava trenutno sam na poslijediplomskom specijalističkom studiju ljudskih prava gdje se usavršavam za prvu specijalisticu u tom području u Hrvatskoj. Zaposlena sam na Županijskom sudu u Osijeku kao stručna suradnica/pripravnica na Odjelu za organiziranje i pružanje podrške žrtvama i svjedocima. Želju za većim građanskim aktivizmom dobivam nakon pohvale bivšeg predsjednika RH za značajan doprinos razvoju duhovnog, kulturnog i sveukupnog društvenog života Osijeka. Volonterski se uključujem u promicanje i zaštitu ljudskih prava kroz organizacije civilnog društva. Sudionica sam i organizatorica brojnih edukacijskih seminara nevladinih udruga. Govorim engleski jezik. Uvijek sam otvorena i spremna za usvajanje novih znanja i spoznaja o svijetu. U društvu u kojem živim ne želim biti samo nijemi promatrač, nego aktivni kreator svoje svakodnevnice. Hrvatski laburisti – Stranka rada mi je prvo političko članstvo u nekoj stranci kojoj pristupam jer se vodim smjernicom: ”Budi promjena u svijetu koju želiš vidjeti” i jer su laburisti jedina stranka koja zastupa moj svjetonazor. Članica sam Izvršnog odbora ogranka Osijek i niza stručnih odbora stranke – za ljudska prava i nacionale manjine, ravnopravnost spolova te Odbora za obitelj, mladež i sport. Odnedavno sam i imenovana članicom Saborskog odbora za ravnopravnost spolova, te kandidatkinjom za zamjenicu gradonačelnika grada Osijeka na lokalnim izborima 2013.