Moramo zajedno mijenjati svijest o nasilju

2
Projekt poludnevnih radionica za ruralne i nezaposlene žene sastavni su dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH “Moj glas protiv nasilja” kojega financijski podržava EU u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS) a odvija se u suradnji s dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.
 

Ranjivija skupina

Poludnevne radionice namijenjene su posebno ranjivoj skupini žena i djevojaka: mlade žene, žene s invaliditetom, ruralne žene, djevojke smještene u domovima za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i domovima za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju, te žene romkinje. Više…