Na pola puta

Silvija-DolosicDok premijer Milanović poručuje s govornice ženama ”budite bolje, pametnije, inteligentnije, lukavije i zaboravit će da ste žene, bojat će vas se” iste te žene, koje ne žele zaboraviti da su žene, na makijavelistički način izbacuje iz svoje partije. A nije ni puno bolji prema onima koji nisu dio te partije. Sve čekam dan kada će nam poručiti, da kada vidimo dugu da potrčimo ispod nje.

Da Milanović uistinu misli što govori, a govor pretvara u djelo najbolje možemo vidjeti u realizaciji dijela programa koji se tiče žena i rodne ravnopravnosti.Više…