Novi prijedlog Zakona o radu nosi ruho siromaštva koje ima lice žene

Ponedjeljak, 30.rujan, Silvija Dološić gradska vijećnica grada Osijeka i Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije danas je u emisiji ”Svijetlo razuma” na radio Baranja predstavila rad povjerenstva i buduće planove sudjelovanja na okruglim stolovima kao i buduću suradnju s organizacijama civilnog društva koje intenzivno rade na promicanju ljudskih prava i ravnopravnosti spolova. Silvija Dološić za stanje ravnopravnosti spolova u Osječko-baranjskoj županiji istaknula je da još uvijek je najvažniji pokazatelj neravnopravnog položaja žena i dalje vidljiv u njihovom nepovoljnijem položaju na tržištu rada.

SAM_2500

Posebno je istaknula da novi prijedlog Zakona o radu nosi ruho siromaštva koje ima lice žene. Neprihvatljivo je uvođenje posebne vrste otkaza ugovora o radu ako radnik ili radnica ne pristanu na manju plaću. Smatra da je riječ o diskriminaciji koja će postati rodna segregacija na tržištu rada koja će se pretvoriti u:” bolje ti ostani čuvaj djecu nego da ideš raditi za manju plaću!”. Više…