Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana

Razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge građana upućene Gradskome vijeću te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje ustavnosti i zakonitosti i prava građana u postupku pred organima i tijelima koja imaju javne ovlasti, ukazuje Gradskome vijeću na kršenje ustavnosti i zakonitosti i druge štetne pojave od šireg značenja te predlaže poduzimanje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje.
Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana ima predsjednika i četiri (4) člana.

Silvija Dološić, predsjednica (Hrvatski laburisti – stranka rada)
Jelena Dodig
Margareta Krivić
Dragutin Medvidović i
Marin Medved, članovi
Kontakt osoba:
Ljubo Kordić, dipl.iur.
Tel. 229-232
e-mail: ljubo.kordic@osijek.hr

Preneseno s: http://www.osijek.hr/index.php/cro/Gradska-uprava/Gradsko-vijece/Radna-tijela/Odbor-za-predstavke-prituzbe-i-prijedloge-gradana