Odluka o sazivanju izborne skupštine ogranka Osijek

Poštovane kolegice i kolege,
Temeljem odluke Izvršnog odbora ogranka Osijek, Hrvatskih laburista – Stranke rada,o sazivanju izborne skupštine ogranka, na kojoj će se birati član izvršnog odbora ogranka, pozivamo Vas na izbornu skupštinu ogranka Osijek, koja će se održati dana 14. lipnja 2014. godine, s početkom u 18:00 sati u prostorijama Streljane Pampas, na adresi Šandora Petefija bb.

PREDLOŽENI DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine uz izvještaj o dosadašnjem radu ogranka
2. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine;
3. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, kandidacijsku komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
4. Izvješće verifikacijske komisije;
5. Verifikacija koptiranih članova Izvršnog odbora Ogranka
6. Izvješće o kandidacijskom postupku za izbor člana Izvršnog odbora Ogranka;
7. Utvrđivanje liste kandidata za izbor člana Izvršnog odbora Ogranka;
8. Predstavljanje kandidata za člana Izvršnog odbora Ogranka;
9. Izbor članova Izvršnog odbora Ogranka;
10. Obraćanje gostiju Skupštine prisutnim članovima;
11. Izvješće izborne komisije;
12. Završna riječ predsjednika Ogranka.