ODLUKA O SAZIVANJU IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE OGRANKA ĐAKOVO

I.

Temeljem Odluke Predsjedništva o imenovanju povjerenika za grad Đakovo od 03.srpnja 2012. godine objavljene na službenim web stranicama Stranke, sazivam Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Đakovo, koja će se održati dana 17.kolovoza.2012. godine s početkom u 19 sati u prostorijama Vatrogasnog doma Đakovo,Splitska bb.

II.

Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo ogranka. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova, ali ne manje od 5 (pet) članova koji su prisutni na skupštini. Član stranke koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora zbog počinjenja kaznenog dijela ne može se kandidirati niti biti izabran niti za jednu dužnost u ogranku i podružnici za vrijeme izdržavanja kazne i prije isteka roka rehabilitacije utvrđenog Kaznenim zakonom RH.Više…