Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokanoj zajednici

Osječki laburisti na Međunarodni dan ljudskih prava koji se obilježava 10. prosinca organizirali su okrugli stol pod nazivom „Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokanoj zajednici“, a u suradnji sa udrugom Preokret i udrugom UPIT. Želimo među građanima pokazati svoj stav o osobama sa invaliditetom na tržištu rada te važnost uključivanja u sve društvene pa tako i političke sfere života. Okrugli stol održao se u udruzi UPIT u Osijeku.

Sadržaj okruglog stola organizirali smo u tri teme na osnovu kojih ćemo otvoriti raspravu. Definicija osobe s invaliditetom i zahtjevi za utvrđivanjem statusa osobe s invaliditetom po važećem Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, usklađivanje obrazovanja i radnih mogućnosti osoba s invaliditetom sa potrebama i zahtjevima tržišta rada, nemotiviranost mladih osoba sa invaliditetom na sudjelovanje u društvenom i političkom životu zajednice su samo neke od primarnih tema na temelju kojih će Hrvatski laburisti Osijek otvoriti raspravu i doći do uzroka i mogućih rješenja.Više…