Poziv na izbornu skupštinu ogranka Osijek

Temeljem odluke Izvršnog odbora ogranka Osijek, Hrvatskih laburista – Stranke rada, o sazivanju izborne skupštine ogranka, na kojoj će se birati članovi izvršnog odbora ogranka, pozivam Vas na Skupštinu ogranka Osijek, koja će se održati dana 13. rujna 2014. godine, s početkom u 18:00 sati u prostorijama Streljane Pampas, na adresi Šandora Petefija bb.

I. Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo ogranka. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova, ali ne manje od 5 (pet) članova koji su prisutni na skupštini. Član stranke koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora zbog počinjenja kaznenog dijela ne može se kandidirati niti biti izabran niti za jednu dužnost u ogranku i podružnici za vrijeme izdržavanja kazne i prije isteka roka rehabilitacije utvrđenog Kaznenim zakonom RH.
II. Pravo odlučivanjana izvanrednoj skupštini imaju članovi upisani u registar članova najmanje 5 (pet) dana prije održavanja izvanredne skupštine.
III. Sve kandidature za članove Izvršnog odbora, moraju biti dostavljene predsjedniku ogranka Osijek do 11. rujna 2014. godine u 24:00 sata.Više…