POZIV NA IZVANREDNU IZBORNU SKUPŠTINU OSIJEK!

POZIV NA IZVANREDNU IZBORNU SKUPŠTINU
OGRANKA HRVATSKIH LABURISTA OSIJEK

 

Temeljem Odluke Predsjedništva o imenovanju povjerenika za grad Osijek od 6. travnja 2012.godine objavljene na službenim web stranicama Stranke, donešena je:

ODLUKA O SAZIVANJU IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE

OGRANKA HRVATSKIH LABURISTA OSIJEK

  1. Izvanredna izborna Skupština Ogranka Osijek saziva se za dan 8. svibnja 2012. godine u 19:00 sati u prostorijama Gradske četvrti Retfala, Strossmayerova 200, Osijek.
  2. Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo ogranka. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova, ali ne manje od 5 (pet) članova koji su prisutni na skupštini. Član stranke koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora zbog počinjenja kaznenog dijela ne može se kandidirati niti biti izabran niti za jednu dužnost u ogranku i podružnici za vrijeme izdržavanja kazne i prije isteka roka rehabilitacije utvrđenog Kaznenim zakonom RH.
  3. Pravo odlučivanjana izvanrednoj skupštini imaju članovi upisani u registar članova najmanje 5 (pet) dana prije održavanja izvanredne skupštine. Sve kandidature za članove Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika ogranka moraju
    biti dostavljene povjereniku za grad Osijek do 3. svibnja 2012. godine u 20:00 sati.
  4. Više..