Poziv na izvanrednu skupštinu ogranka Beli Manastir

Pozivamo Vas na izvanrednu Skupštinu Ogranka Beli Manastir, koja će se održati u četvrtak, 4. rujna 2014. godine s početkom u 18,00 sati u zgradi Ljepotice, Trg Slobode 32 (stranačke prostorije HSP-a).

Za izvanrednu Skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED
1. Otvaranje izvanredne Skupštine i usvajanje dnevnog reda
2. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, izborna komisija, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Usvajanje Poslovnika o radu
4. Izvješće o Odluci Predsjedništva o sazivanju 1. Izvanrednog Sabora Stranke te postupak izbora delegata za 1. Izvanredni Sabor Stranke
5. Izvješće verifikacijske komisije
6. Predlaganje delegata za 1. Izvanredni Sabor Stranke
7. Izbor delegata Ogranka Beli Manastir za 1. Izvanredni Sabor Stranke
8. Izvješće izborne komisije o izboru delegata
9. Završna riječ
10. Ostala pitanja

Predsjednica Ogranka Beli Manastir
Zdenka Baković
mob: 098 9223611