Poziv na izvanrednu skupštinu ogranka Darda

Pozivamo Vas na izvanrednu Skupštinu Ogranka Darda, koja će se održati u petak 5. rujna 2014. godine s početkom u 20,00 sati u prostorijama HNK Radnički Mece, na adresi Kralja Tomislava 73, u Mecama.

Za izvanrednu Skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED
1. Otvaranje izvanredne Skupštine i usvajanje dnevnog reda
2. Izbor radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, izborna komisija, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Usvajanje Poslovnika o radu
4. Izvješće o Odluci Predsjedništva o sazivanju 1. Izvanrednog Sabora Stranke te postupak izbora delegata za 1. Izvanredni Sabor Stranke
5. Izvješće verifikacijske komisije
6. Predlaganje delegata za 1. Izvanredni Sabor Stranke
7. Izbor delegata Ogranka Darda za 1. Izvanredni Sabor Stranke
8. Izvješće izborne komisije o izboru delegata
9. Završna riječ
10. Ostala pitanja

Predsjednik Ogranka Darda
Daniel Kupčinovac
mob: 097 / 66 333 11