POZIV NA IZVANREDNU SKUPŠTINU OGRANKA OSIJEK!

Hrvatski Laburisti – stranka rada Ogranak Osijek na svojoj sjednici od 29.02.2012. godine donijela je odluku o sazivanju izvanredne izborne Skupštine Ogranka Osijek. Skupština će se održati 13.03.2012. godine sa početkom u 19 sati u prostorijama Gradske četvrti Retfala, Strossmayerova 200.

Sukladno članku 9 stavak 3. Pravilnika o ustroju „Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo ogranka ili podružnice. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova (trenutno 206 članova ogranka), ali ne manje od 5 (pet) članova koji su prisutni na skupštini. Član stranke koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora zbog počinjenja kaznenog dijela ne može se kandidirati niti biti izabran niti za jednu dužnost u ogranku i podružnici za vrijeme izdržavanja kazne i prije isteka roka rehabilitacije utvrđenog Kaznenim zakonom RH.“

Shodno tome Izvršni odbor ogranka poziva sve zainteresirane članove koji imaju želju i volju da svojim aktivnim angažiranjem pridonesu uspjehu stranke, da podnesu svoju kandidaturu za bilo koje tijelo ogranka (Predsjednik, Tajnik, član Izvršnog odbora) te da uspješne rezultate koje je stranka ostvarila na državnom nivou ponovimo i na lokalnim izborima koji nas očekuju za dvije godine. Propisane kandidature potrebno je dostaviti tajniku ogranka.

Ujedno pozivamo i sve ostale članove da svojim prisustvom na Skupštini doprinesu izboru najboljeg i najkompetentnijeg vodstva koje će voditi ogranak Osijek u slijedeće četiri godine. Dnevni red Skupštine će biti naknadno dostavljen.

Za više informacija slobodno se obratite na mob. 099/352-7697 ili mail vladimir.cindric@gmail.com.

Tajnik

ogranka Osijek

Vladimir Cindrić