Poziv

Temeljem ovlaštenja Predsjedništva Stranke sazivam Izvanrednu izbornu skupštinu ogranka Stranke za područje općine Čepin koja će se održati dana 01.02.2014. s početkom u 19 sati u prostorijama udruge „Sretni i pozitivni“ Čepin, Psunjska 45 sa slijedećim Dnevnim redom:

Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
Izbor radnog predsjedništva
Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
Izbor verifikacijske komisije
Izbor izborne komisije
Kandidiranje i predstavljanje kandidata za:
– predsjednika ogranka
– tajnika ogranka
– članova Izvršnog odbora ogranka
Izvještaj verifikacijske komisije
Utvrđivanje liste kandidata
Izbor predsjednika, tajnika i članova Izvršnog odbora
Upoznavanje i rasprava o planiranim aktivnostima stranke na području županije te na nacionalnoj razini.
Izvještaj Izborne komisije
Završna riječ predsjednika ogranka.

Molimo Vas da se svakako odazovete pozivu!

Predsjednik Podružnice Osječko-baranjske

Vladimir Cindrić
mob: 095/3890-767
e-mail; osjecko-baranjska@laburisti.com