Ravnopravnost spolova u Jarmini

PB261376 (Copy)

Laburistica Silvija Dološić danas je posjetila Vukovarko-srijemsku županiju. U sklopu projekta „GARD – Ravnopravnost spolova u ruralnom razvoju – osnaživanje žena u ruralnom društvu“ u općini Jarmina održala je predavanje o ulozi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova u odnosu na Zakon o ravnopravnost spolova. Silvija Dološić također se osvrnula na Zakon o suzbijanju diskriminacije gdje je dala konkretne primjere kako prepoznati diskriminaciju i kako se zaštiti od svih oblika diskriminacije. Posebno je istaknula kako je zabrinjavajuća pojava diskriminacije na temelju spola, rada i zapošljavanja te da suzbijanje diskriminacije leži na odgovornosti ruralnih sredina tj. općina, da svojim potencijalima dodatno osnaže seoske žene na veću političku participaciju kao i okorištavanje svih ljudskih resursa.Više…