Silvija Dološić- pitanje i inicijativa Ivici Vrkiću 8.5.2014.

Vijećnica Hrvatskih laburista – Stranke rada Silvija Dološić postavlja pitanje gradonačelniku Ivici Vrkiću da li je grad Osijek našao novce za mlade i upućuje inicijativu da se predsjednički izbori i izbori za mjesnu samoupravu spoje, odnosno održe isti dan zbog uštede novca građana Osijeka.