Skupština ogranka Čepin

Hrvatski laburisti – Stranka rada su 01.02.2014. g u Čepinu održali skupštinu na kojem je izabrano novo vodstvo ogranka.Za novog predsjednika ogranka Čepin, izabran je Marijan Jovičić, za tajnika Aleksandar Zorko, a za članove izvršnog odbora Petar Pović, Ivica Ozanjak, Juro Mandić, Šimo Jurić i Krunoslav Bjelac.

Više…

IO CepinMarijan Jovicic