ŠTO MOGU HRVATSKI LABURISTI ?

HRVATSKI LABURISTI su neke stvari mogli učiniti, i učinili su –  pojavili su se na hrvatskoj političkoj sceni i zamolili građane Hrvatske za  potporu. Građani Hrvatske su reki da su HRVATSLI LABURISTI trenutno treća  politička opcija.

Što još mogu ? Mogu na predstojećim parlamentarnim izborima osvoijiti 10 mandata, ili barem 7, a 5 sigurno, što znači da u slijedećem sazivu sabora imaju klub zastupnika. Na taj način će pokazati da se transparentnim radom i poštenjem može u hrvatskoj politici ostvariti odličan rezultat.

Što još mogu ?  Mogu radom u parlamentu pokazati kako političari ne moraju biti pojedinci koji  se prvenstveno bore za vlastite interese. Prvi  LABURIST,   DRAGUTIN   LESAR  svijim životom i radom to potvrđuje.

Što još mogu ?  Mogu se u parlamentu potruditi da prava radnika i svih onih koji pošteno žive  od svoga rada  postanu važna, prevažna  stvar. Do sada su prava radnika dolazila na dnevni red tek kada se zadovolje  interesi  neoliberalnih osvajača sa  dječijim licem uobličenih od najvećih PR magova.

Što još mogu ? Mogu  se pobrinuti da se više nikada u najjačim hrvatskim kompanijama na govori  mađarski ili možda njemački. Mađarski, njemački i engleski je strani jezik koji  će perfektno govoriti mladi hrvatski voditelji tih istih najačih hrvatskih  kompanija, koji će biti obrazovani na najjačim hrvatskim fakultetima.

Što još mogu ?  Mogu se pobrinuti da će se osnovati jaka hrvatska banka kod koje će se  zaduživati svi hrvatski  poduzetnici, svi  hrvatski radnici, sve jedinice lokalne uprave, sve državne institucije. Financijska   suverenost treba postati jedan od  prioriteta nove hrvatske Vlade.

Što još mogu ?  Mogu povratiti nadu da Hrvatska može postati najljepša i najprosperitetnija  zemlja u Europi. Mogu procesuirati sve one koji su u proteklih 20 godina  učinilo bilo što protuzakonito, ali i protumoralno, procesuirati i sve one koji  su znali, ili su morali znati jer im je to bio posao, a nisu poduzeli ništa.

Što jo mogu ?  Mogu svaki dan pokazivati da nisu isti – da su LABURISTI !!!!!