Uspješno završena akcija laburista – buđenje svijesti u Čepinu

HVALA SVIMA KOJI SU SUDJELOVALI U OVOJ AKCIJI – svim strankama, građanima i ostalima. Mnogi su se sa nostalgijom prisjetili svoje mladosti, kako je ovdje nekada bila škola, pa onda školska kuhinja. Sada je vrijeme da načelnik shvati da više nema izgovora da mjesni odbori nemaju gdje biti – i napokon vrijeme da MO počnu raditi svoj posao za koji su izabrani. Želimo im sreću u tome. Hvala medijima koji nisu htjeli izvijestiti o ovoj akciji!