Uz medicinare, protiv daljnjeg urušavanja zdravstva

Hrvatski laburisti – Stranka rada podupire legalni i legitimni štrajk Hrvatskog sindikata liječnika i Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara, nakon dva neuspjela pokušaja mirenja s Vladom RH. Podupiremo njihova nastojanja da se svim dopuštenim sredstvima izbore za kolektivni ugovor po kojemu će im sav rad (prekovremeni, dežurstva, pripravnost, rad po pozivu) biti adekvatno registriran i plaćen. Uvjereni u nužnost potpisivanja kolektivnih ugovora u svim granama i sektorima, kojima bi se regulirala pravična naknada za rad i ostala materijalna prava zaposlenika te razina ispod koje poslodavci ne bi smjeli ići u definiranju odnosa sa zaposlenicima, stojimo iza opravdanih zahtjeva zdravstvenih sindikata.

Osobito ih ohrabrujemo u njihovim naporima da spriječe daljnju eroziju i devastaciju zdravstvenog sustava, koji će u mandatu Vlade Zorana Milanovića kvalitetnu zdravstvenu uslugu i liječenje osigurati samo imućnima.Više…