Zašto su laburisti protiv monetizacije autocesta?

Miroslav Varga: Dok se ne napravi racionalizacija teritorijalnog ustroja (smanjivanje broja općina i gradova), restrukturira državne i javne službe (Autoceste su u gubicima jer se previše stranačkih poslušnika tamo uhljebilo), ne stavi u funkciju neaktivna i neiskorištena državna imovina (još uvijek imamo niz kasarni i nekretnina koje propadaju i nisu u funkciji, a mogle bi zarađivati) i ne počnu koristiti prednosti članstva u EU (ne povlačimo dovoljno brzo novac koji nam je dostupan bespovratno) ne dolazi u obzir da rasprodajemo nacionalno bogatstvo koje u ovom slučaju predstavlja i simoličnu vrijednost.