ZAVRŠEN PRVI CIKLUS EDUKACIJA + KULTUROCID NAD NAŠIČKIM DVORCIMA

Završila je i posljednja u ciklusu edukacijskih radionica kao priprema za lokalne izbore u svibnju 2013.g. Radionica je održana za područje Osječko-baranjske županije, Virovitice, Slatine i Vukovara 02.06. u Osijeku, a vodio ju je sada već poznati stručni tandem, Ksenija Oletić i Drago Perić.


Kao budući nositelji vlasti upoznali smo način financiranja jedinica lokalne i regionalne samouprave, akte koje donose predstavnička tijela, njihove ovlasti i obaveze.Više…