Žene u bespućima tržišta rada

silvija_jaroslav_brunoMeđunarodni dan žena za nas je prilika da ponovno upozorimo kako je hrvatsko radno zakonodavstvo – osim što je općenito nepravedno, izrabljujude i štetno za radnike – dodatno diskriminirajuće za radnice.

Žene su posebno zapostavljene jer se uglavnom zapošljavaju na određeno vrijeme, što je postalo pravilo, a ne iznimka, dok žene s djecom ili starije žene poslodavci vide isključivo kao teret zbog odlaska na bolovanje. Unatoč postojanju izričitih antidiskriminacijskih odredbi u našem zakonodavstvu, diskriminatorna pitanja prilikom zapošljavanja rezervirana su isključivo za žene. Zakoni o ravnopravnosti spolova te o suzbijanju diskriminacije nisu osigurali veću zaposlenost ni suzbili diskriminaciju žena na tržištu rada.Više…