Ženska prava su ključ razvoja i oporavka gospodarstva

Potpisivanjem Sporazuma o pristupanju Hrvatska je osobito pod povećalom država članica Europske unije, budući da će pristupom u Europsku uniju imati obvezu osigurati učinkovitu primjenu zakona o suzbijanju diskriminacije na temelju spola, jednako kao i Direktive o jednakom postupanju prema muškarcima i ženama. Iako trenutno u Hrvatskoj postoji vrlo opsežna i cjelovita zakonodavna osnova za suzbijanje slučajeva diskriminacije na temelju spola, sudska praksa hrvatskih sudova u tom je području vrlo slabo razvijena. Kako primjena direktiva općenito ne obuhvaća samo njihovo prenošenje u nacionalna zakonodavstva, već i učinkovitu primjenu tih zakona u praksi, Republika Hrvatska morat će uložiti daljnje napore kako bi osigurala primjerenu jednakost muškaraca i žena i samim time izbjegla moguću odgovornost za štetu zbog neprimjene prava Zajednice.

Ono što je bitno za provedbu postojećih zakona i stvaranje pozitivne prakse istih, osigurati bolju primjenu i provedbu postojećeg zakonodavstva, propisa i uredbi na nacionalnoj razini koji zabranjuju diskriminaciju žena na tržištu rada, žena kao radne snage i na radnom mjestu. Potrebno je uspostaviti učinkovite mehanizme kontrole na nacionalnoj razini te osigurati njihovo nesmetano djelovanje, uključujući udruge poslodavaca i sindikate. Stvoriti također primjenu programa pozitivnih akcija na nacionalnoj razini za borbu protiv predrasuda protiv žena na vodećim položajima, tako da se zapošljavaju žene kandidati za radno mjesto u slučaju jednakih zasluga!Više…