Vijećnici Laburista u gradu Osijeku

BRUNO ZORIĆ
Tel: 098/277-959
E-pošta: osijek@laburisti.com

– podpredsjednik Skupštine grada Osijeka

Imam 47 godina, osnovnu i srednju školu završio sam u Osijeku, gdje i danas živim sa svojom suprugom i dvije kćeri. Po struci sam elektrotehničar. Sudjelovao sam aktivno od 1991. godine u Domovinskom ratu. Svoje slobodno vrijeme volim provoditi s obitelji u šetnjama gradom ili na izletima u prirodu. Uvijek sam otvoren i spreman za usvajanje novih znanja, spoznaja ili informacija o svijetu i društvu u kojem živim, jer ne želim biti samo nijemi promatrač, nego aktivni kreator svoje svakodnevnice. Sudionik sam brojnih edukacijskih i informativnih seminara u organizaciji civilnih i nevladinih udruga. Govorim engleski jezik, a hobiji su mi nogomet i tenis.
U Hrvatskim laburistima sam od 2010. godine, prvo kao član izvršnog odbora ogranka Osijek, a 2011.g i član Nacionalnog vijeća stranke, predsjednik ogranka Osijek postao sam 2012. godine. Hrvatski laburisti su moj izbor, jer u njima prepoznajem sve one vrijednosti za koje ću se uvijek zalagati, a to su rad, poštenje, istina, znanje i društvena pravednost.

prof. JAROSLAV PECNIK
Tel: 098/175-4449
E-pošta: osijek@laburisti.com

Rođen sam 1950. godine u Osijeku, a po nacionalnosti sam Slovak. Diplomirao sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na odsjeku filozofije i bohemistike. Završio sam specijalistički studij na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu iz područja Povijest Srednje Europe i iz područja Kritike totalitarnih sustava. U svom radnom vijeku bio sam srednješkolski i sveučilišni profesor, voditelj nekoliko međunarodnih projekata s područja zaštite ljudskih prava. Autor sam stručnih i znanstvenih radova koji su objavljeni u domaćoj i inozemnoj literaturi, objavio sam veliki broj priloga i kolumni u domaćem i inozemnom dnevnom i tjednom tisku kao i veći broj priloga u knjigama i zbornicima.
Bio sam izvjestitelj HHO-a o stanju religijskih prava i sloboda u RH za potrebe godišnjih izvješća International Helsinki Federation, te sudionik i predavač na brojnim seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima, radionicama, međuregionalnim i međunarodnim konferencijama o stanju ljudskih prava u RH, civilnom društvu i sl.. Član sam upravnih odbora nekoliko civilnih udruga.

SILVIJA DOLOŠIĆ, mag.iur.
Tel: 098/661-520
E-pošta: osijek@laburisti.com

Rođena sam 1986. godine u Osijeku. Po zanimanju sam magistra prava i trenutno sam na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz ljudskih prava na kojem se usavršavam za prvu specijalisticu za ljudska prava u Republici Hrvatskoj. Želju za većim građanskim aktivizmom dobivam nakon pohvale bivšeg Predsjednika Republike Hrvatske za značajan doprinos razvoju duhovnog, kulturnog i sveukupnog društvenog života grada Osijeka i volonterski se uključujem u promicanje i zaštitu ljudskih prava kroz organizacije civilnog društva. Hrvatski laburisti – Stranka rada mi je prvo političko članstvo u nekoj stranci i pristupam im jer se kroz život vodim smjernicom: ”budi promjena u svijetu koju želiš vidjeti” i jer su jedina stranka koja zastupa moj svjetonazor. Članica sam Izvršnog odbora ogranka Osijek te članica niza Stručnih odbora stranke: Odbora za ljudska prava i nacionale manjine, Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za obitelj, mladež i sport. Odnedavno sam i imenovani član Saborskog odbora za ravnopravnost spolova.