POZIV NA IZVANREDNU IZBORNU SKUPŠTINU OSIJEK!

POZIV NA IZVANREDNU IZBORNU SKUPŠTINU
OGRANKA HRVATSKIH LABURISTA OSIJEK

 

Temeljem Odluke Predsjedništva o imenovanju povjerenika za grad Osijek od 6. travnja 2012.godine objavljene na službenim web stranicama Stranke, donešena je:

ODLUKA O SAZIVANJU IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE

OGRANKA HRVATSKIH LABURISTA OSIJEK

 1. Izvanredna izborna Skupština Ogranka Osijek saziva se za dan 8. svibnja 2012. godine u 19:00 sati u prostorijama Gradske četvrti Retfala, Strossmayerova 200, Osijek.
 2. Svaki član ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo ogranka. Kandidatura je pravovaljana ako je podržava najmanje 10 % članova, ali ne manje  od 5 (pet) članova koji su prisutni na skupštini. Član stranke koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora zbog počinjenja kaznenog dijela ne može se  kandidirati niti biti izabran niti za jednu dužnost u ogranku i podružnici za  vrijeme izdržavanja kazne i prije isteka roka rehabilitacije utvrđenog  Kaznenim  zakonom RH.
 3. Pravo  odlučivanjana izvanrednoj skupštini imaju članovi upisani u registar članova  najmanje 5 (pet) dana prije održavanja izvanredne skupštine. Sve  kandidature za članove Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika ogranka moraju
  biti dostavljene povjereniku za grad Osijek do 3. svibnja 2012. godine u 20:00  sati.
 4. Temeljem  Odluke Predsjedništva o imenovanju povjerenika za grad Osijek, predlažem  sljedeći

DNEVNI  RED:

 

 1. Otvaranje  Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih članova, te utvrđivanje kvoruma;
 2. Usvajanje  poslovnika o radu Skupštine;
 3. Izbor  radnih tijela Skupštine za: radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, kandidacijsku  komisiju, izbornu komisiju, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
 4. Izvješće  o kandidacijskom postupku za izbor članova Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika  Ogranka;
 5. Izvješće  verifikacijske komisije;
 6. Utvrđivanje  liste kandidata za izbor članova Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika Ogranka;
 7. Predstavljanje  kandidata za članove Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika Ogranka;
 8. Izbor  članova Izvršnog odbora, predsjednika i tajnika Ogranka;
 9. Obraćanje  gostiju Skupštine prisutnim članovima;
 10. Izvješće  izborne komisije;
 11. Završna  riječ predsjednika Ogranka.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Osijeku, 12. travnja 2012. godine

Bruno Zorić,

povjerenik za grad Osijek