Osnovan ogranak u Antunovcu

U nedjelju 26. listopada osnovan je Ogranak Antunovac, sedmi u Osječko-baranjskoj županiji. Interes za promocijom laburističkih programa i načela kao i za društveno-političkim angažmanom u Antunovcu iskazalo je jedanaestero članova i članica, koji su za Predsjednika Ogranka izabrali Željana Mraka. Za članove Izvršnog odbora birani su Josip Babić, Alma Lang, Stjepan Pandža i Danijela Žnidarec. Tajnika će, sukladno novom Statutu imenovati predsjednik Ogranka.